ועדות הקונגרס

ועדת התכנית הבינלאומית

Prof Harold Lebovitz, New York
Prof Martin Grajower, New York
Prof Graham Hitman, London
Prof Derek LeRoith, New York

מארגנים מקומיים

Dr Mark Niven
Ms Sarah Farkash, RN, MPA
Comments